Avdelningen Digital Bild medverkar i digitaliseringen och tillgängliggörandet av vårt kulturarv på uppdrag av de centrala kulturarvsinstitutionerna.

SFMV digitaliserar främst fotografiskt material såsom glasnegativ, påsiktsbilder, dia/neg – både färg och svartvitt – från storlek 24×36 mm och upp till A3+ i16-bitar. Förutom digitalisering av fotografiskt material, kan avdelningen  bistå våra uppdragsgivare med skanning av original i storformat upp till A0+ (1270 x 915 mm) i 8-bitar. Eftersom det är en planskanner kan originalen kan vara av mer känslig art, t.ex. grafiska tekniker, handritade ritningar på olika typer av underlag som tryckta affischer. Vi registrerar även poster i bilddatabasen Primus.

Avdelningen samarbetar tätt med papperskonserveringen och ser i och med det till att båda aspekterna, bevarande och tillgängliggörande, blir tillgodosedda.