Vid avdelningen för konservering av papper och textil, arbetar konservatorer och bokbindare i statens tjänst med preventiv såväl som aktiv konservering av kulturhistoriska föremål i den gemensamma målsättningen att bevara vårt materiella kulturarv.

Avdelningens huvudsakliga uppdragsgivare är Kungliga biblioteket och Riksarkivet men en extern verksamhet bedrivs även i viss utsträckning och innefattar uppdrag åt såväl privatpersoner som företag, arkiv, kommuner och kyrkliga församlingar. Uppdragens natur och omfattning varierar därför stort och kan innebära bland annat ett möjliggörande av god förvaring, åtgärdande av skadade eller potentiellt riskfulla tillstånd med tekniskt analyserande förarbete – men även rådgivning genom både samtal, presentation av åtgärdsförslag samt utveckling av vård- och underhållsplaner.

 

Filter Projects