DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Bildsamling – negativ, glasnegativ, påsiktsbilder
  • Personalkort – fotografier/dokument

Spårvägsmuseet ägs och drivs av Trafikförvaltningen/Stockholms Läns Landsting.

Fotograf: Gunnar Ekelund