Textilkonservering kan innebära olika slags åtgärder, till exempel torr- och våtrengöring samt stödlagning. Vid behov färgas stödtyg och fibrer för att få fram rätt nyans, vilket föregås av fiberanalyser under mikroskop. Alla åtgärder dokumenteras för att i framtiden kunna analysera tidigare konserveringsinsatser och föremålets tillståndsutveckling.