Föremålen fotograferas före och efter konservering.