Vid avdelningen för konservering av papper arbetar konservatorer och bokbindare med konservering av kulturhistoriska föremål med målsättningen att bevara vårt gemensamma materiella kulturarv. Huvudsakliga uppdragsgivare är Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

I konserveringsuppdragen förhindrar vi nerbrytning genom att avlägsna skadliga ämnen och korrosionslager, samt genom stabiliserande och skyddande behandlingar. De råd vi ger våra uppdragsgivare, om hantering och förvaring, är en viktig förebyggande del i det fortsatta bevarandet. I konserveringsprocessen ingår även dokumentation; rapporter, fotografering och vid behov röntgen och materialanalyser.

Arbetet innebär både aktiv och preventiv konservering av i huvudsak större samlingar bestående av bland annat grafik, arkivalier, fotografi och konst på papper. Uppdragens natur och omfattning varierar stort och kan innebära allt från rådgivning och möjliggörande av god förvaring till åtgärdande av skadade eller potentiellt riskfulla tillstånd. I arbetet ingår även skriftlig och visuell dokumentation, samt tekniskt analyserande förarbete.

Filter Projects