Vid avdelningen för konservering av papper arbetar konservatorer och bokbindare med konservering av kulturhistoriska föremål med målsättningen att bevara vårt gemensamma materiella kulturarv. Huvudsakliga uppdragsgivare är Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

 

I konserveringsuppdragen hejdar vi nerbrytning genom att avlägsna skadliga ämnen, stabilisera material och utföra skyddande behandlingar. Arbetet innebär både aktiv och preventiv konservering av i huvudsak större samlingar bestående av bland annat böcker, arkivalier, fotografier och grafik. Uppdragens natur och omfattning varierar stort och kan innebära allt från åtgärdande av skadade och potentiellt riskfyllda tillstånd, till möjliggörande av god förvaring. I konserveringsprocessen ingår skriftlig och visuell dokumentation, fotografering, tekniskt analyserande förarbete samt konserveringsrapport.

Filter Projects