En aktiv konserveringsåtgärd gör ingrepp i föremålets materiella betingelser i syfte att avstanna nedbrytningsprocesser så att information som föremålet bär på inte går förlorad. För vår avdelning för papperskonservering kan det innebära exempelvis rengöring, lagning av revor, fodring, borttagning av tejprester, eller reducering av missfärgningar.

Alla åtgärder föregås av noga undersökningar och konserveringsetiska ställningstaganden, samt efterföljs av dokumentation så att efterkommande generationer får underlag att fortsätta arbetet med föremålens långsiktiga bevaring.