En preventiv konserveringsåtgärd syftar till att förbättra den omkringliggande miljön kring föremål för att på så vis främja en långsiktigt hållbar bevaring. Våra preventivt inriktade projekt utgörs i huvudsak av förstärkning av skyddsmaterial så som montering, omläggning och kapsling av samlingar så att de erhåller en mer bevarandeanpassad förvaring.