Vår avdelning bedriver konservering av föremål från forntid till nutid. Arbetet utförs i våra konserveringslaboratorier, men vi åker även ut till uppdragsgivare, exempelvis vid tillståndsinventering av föremålssamlingar. Vi arbetar med föremål av varierat material, med betoning på metall, främst arkeologisk metall.

I konserveringsuppdragen förhindrar vi nerbrytning genom att avlägsna skadliga ämnen och korrosionslager, samt genom stabiliserande och skyddande behandlingar. De råd vi ger våra uppdragsgivare, om hantering och förvaring, är en viktig förebyggande del i det fortsatta bevarandet. I konserveringsprocessen ingår även dokumentation; rapporter, fotografering och vid behov röntgen och materialanalyser.