Våra huvuduppdragsgivare är Statens historiska museum (SHM), som ingår i en central museimyndighet (SHMM) där också Kungl. Myntkabinettet och Tumba bruksmuseum ingår. Samlingarna tillhör de största kulturhistoriska skatterna i Europa och omfattar mer än 10 miljoner enskilda föremål fördelat på ca 34 000 inventarienummer. Föremålen kommer från hela landet och olika tidsepoker.