Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (SFMV) arbetar för att kulturarvet skall bevaras och tillhandahållas åt nuvarande och kommande generationer. Verksamheten har sin grund i människans behov, krav och förväntningar att lära känna sitt ursprung och ur detta dra slutsatser för framtiden.

SFMV erbjuder våra nationella kulturarvsinstitutioner tjänster inom vård, konservering och digitalisering av kulturarv genom användande av teknik och metoder som för gällande tidpunkt och för varje uppgift är den bästa; och som genom ständig metodutveckling och vidareutbildning av en kompetent personal kontinuerligt värderas och förbättras.