Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (SFMV) arbetar för att kulturarvet skall kunna bevaras av nuvarande och kommande generationer. Verksamheten har sin grund i människans behov, krav och förväntningar att lära känna sitt ursprung och ur detta dra slutsatser för framtiden.

SFMV erbjuder våra nationella kulturarvsinstitutioner tjänster inom vård, konservering och digitalisering av svenskt kulturarv genom användande av teknik och metoder som för gällande tidpunkt och för varje uppgift är den bästa. Teknik och metoder som genom ständig metodutveckling och vidareutbildning av en kompetent personal kontinuerligt värderas och förbättras.