Ordförande Länsrådet Johan Antti

Riksarkivarien Karin Åström Iko

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg

Riksantikvarien Lars Amréus 

Överintendent Maria Jansén

Professor Lars Elenius

Universitetslektor Krister Svedhage

Kommunalrådet Kristina Zakrisson

Personalföreträdare Pia Landström (TCO-ST) samt Irma Wennerstrand (SACO-S)

 

 

Stagdar i PDF-format: stadgar.pdf