Ordförande Länsrådet Johan Antti

Riksarkivarien Karin Åström Iko

Riksbibliotekarie Karin Grönvall

Riksantikvarien Lars Amréus

Överintendent Maria Jansén

Professor Lars Elenius

Universitetslektor Stavroula Golfomitsou

Filosofie doktorn Curt Persson

2:a vice ordförande kommunstyrelsen Stefan Sydberg

Personalföreträdare Bo Johansson Närvä (TCO-ST) samt Tuomo Raappana (SACO-S)