Ordförande Länsrådet Johan Antti

Riksarkivarien Karin Åström Iko

Riksbibliotekarie Karin Grönvall

Riksantikvarien Joakim Malmström

Professor Lars Elenius

Universitetslektor Stavroula Golfomitsou

Filosofie doktorn Curt Persson

2:a vice ordförande kommunstyrelsen Stefan Sydberg

Personalföreträdare Bo Johansson Närvä (TCO-ST)