Kvalitet
Arbetet vid SFMV har sin grund i att erbjudna tjänster skall dels säkerställa nöjda kunder; dels internt fokusera mot god resurshushållning, effektivitet och produktivitet.

Yrkeskunnande
Verksamheten vid SFMV utgår från goda kunskaper som finner stöd i accepterad vetenskap och står i överstämmelse med god konserveringsetik. Personalen har kompetens för att möta nya kundkrav och ny teknik i framtiden.

Kundnytta
SFMV skall stödja och främja kulturarvets bevarande och tillgängliggörande.

Arbetsglädje
Trivsel och motivation ger arbetsglädje och rätt kvalitet.