DIGITALISERINGSPROJEKT

Svenskt visarkiv

  • Intima Teater, Kammarteatern och Programbolaget – negativ, svartvitt och färg
  • Beata Bergström – färgdia och negativ, svartvitt och färg
  • Wilma Björlings samling – negativ, svartvitt
  • Tore Kartes samling – negativ, svartvitt
  • Nisse Skoogs samling – färgdia
  • Ove Alströms arkiv – negativ, svartvitt (skannas som kontaktkartor)
  • Christer Landegrens Jazzbilder – negativ, svartvitt och färg (skannas som kontaktkartor)
  • Paul Deker – negativ, svartvitt och färg

Svenskt visarkiv samlar in, bevarar, forskar och publicerar material inom områdena folkliga och andra äldre visor, dans, spelmansmusik, äldre populärmusik samt svensk jazz. Visarkivet är öppet för alla, såväl forskare, studerande och utövande musiker som andra musikintresserade.

På bilden: BB King Fotograf: Christer Landegren