DIGITALISERINGSPROJEKT

Svenskt visarkiv

  • Christer Landegrens Jazzbilder – negativ, svartvitt och färg
  • Paul Deker – negativ, svartvitt och färg

Svenskt visarkiv samlar in, bevarar, forskar och publicerar material inom områdena folkliga och andra äldre visor, dans, spelmansmusik, äldre populärmusik samt svensk jazz. Visarkivet är öppet för alla, såväl forskare, studerande och utövande musiker som andra musikintresserade.

På bilden: BB King Fotograf: Christer Landegren