DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Sune Sundahls samling – glasnegativ

På Arkitektur- och designcentrum möts arkitekter, designer, formgivare, experter, forskare, politiker och en intresserad allmänhet i ett pågående samtal om arkitektur, design och rummets plats i staden.