DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Personarkivet – fotografier, småbildsnegativ i både färg och svartvitt
  • A-pressen – fotografier
  • Tidens arkiv  – fotografier

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är en fristående stiftelse med den svenska staten, LO och Socialdemokraterna som huvudmän. De grundades 1902 och förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.