DIGITALISERINGSPROJEKT

  • SEKO-magasins samling – Diabilder och negativ upp till 6×6, omläggning, registrering av metadata i excel
  • Affischsamlingen – storformat (avslutat 2020)
  • von Koch arkiv – fotografier (avslutat 2018)
  • Personarkivet – fotografier, småbildsnegativ i både färg och svartvitt (avslutat 2018)
  • A-pressen – fotografier (avslutat 2016)
  • Tidens arkiv  – fotografier (avslutat 2017)

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är en fristående stiftelse med den svenska staten, LO och Socialdemokraterna som huvudmän. De grundades 1902 och förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.