DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Bildsamling ”Industri- och teknikhistoria” (ca 1890-1950) – Fotografier, glasnegativ i både färg och svartvitt
  • Stereobilder – Fotografier

Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Bilder som är fria kommer att läggas ut på DigitaltMuseum