DIGITALISERINGSPROJEKT

Historiska

  • T-samlingen – diabilder, 6×6-9×12, urval och omläggning
  • Medeltidens bildvärld – diabilder, 24×36
  • Föremål från Alvestra – diabilder, 24×36
  • Förhistoriska textilier – diabilder, 24×36
  • Lindwalls samling – fotografier

Livrustkammaren

  • Glasnegativsamlingen – glasnegativ, 9×12 (både rengöring, omläggning och digitisering)
  • Redigering av RAW-filer fotograferade på institutionen

Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.