DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Medeltidens bildvärld – diabilder, 24×36
  • Föremål från Alvestra – diabilder, 24×36 (avslutat 2019)
  • Förhistoriska textilier – diabilder, 24×36 (avslutat 2015)
  • Lindwalls samling – fotografier (avslutat 2002)

Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.