DIGITALISERINGSPROJEKT

Armémuseum

  • Föremålsbilder
  • Fotoalbum

Flygvapenmuseum

  • GM-samlingen – negativ
  • Porträttbilder från F19 – negativ
  • Edmund Sparmans samling
  • FN-tjänst, diabilder 24×36
  • Rodehn – Fotoalbum

Statens försvarshistoriska museer – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen. Det innebär att SFHM ska se till att alla som vill, ska kunna lära sig mer om Sveriges försvar. Både i äldre tider och idag. SFHM ska också berätta om hur krig påverkar, och har påverkat, människor och samhället. Bilder som är fria kommer att läggas ut på DigitaltMuseum