DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Kockums bildsamling, Marinmuseum – 6×6 plastnegativ, svartvita
  • Arne Sundströms bildsamling, Sjöhistoriska museet – 24×36 färgdior, registrering av poster i bilddatabasen Primus
  • Gunnel Ilonens bildsamling, Sjöhistoriska museet – 24×36 färgdior, registrering av poster i bilddatabasen Primus
  • Terje Freds bildsamling, Sjöhistoriska museet – 24×36 färgdior, registrering av poster i bilddatabasen Marketstore (avslutat 2015)
  • J.R. Boman bildsamling, Sjöhistoriska museet – 24×36 färgdior, registrering av poster i bilddatabasen Marketstore (avslutat 2015)
  • Skärgårdsprojektet, Sjöhistoriska museet  – 24×36 färgdior, registrering av poster i bilddatabasen Marketstore  (avslutat 2012)
  • Leif Rasmussens bildsamling, Sjöhistoriska museet  – 24×36 färgdior, registrering av poster i bilddatabasen Marketstore (avslutat 2012)
  • Erik Carlstedt bildsamling, Sjöhistoriska museet  – 24×36 färgdior, registrering av poster i bilddatabasen Marketstore (avslutat 2008)
  • Bo Palmqvists samling, Sjöhistoriska museet – 24×36 färgdior, registrering av poster i bilddatabasen Marketstore (avslutat 2007)

Statens maritima museer är en statlig myndighet som ansvarar för tre museer med maritim inriktning: Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona. Bilder som är fria kommer att läggas ut på DigitaltMuseum

Fotograf: Lennart Bergqvist