DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Motiv från Skansen – monterade diabilder, registrering av metadata i IPTC samt omläggning
  • Byggnadsritningar – storformat
  • Skansens programaktiviteter – negativ (avslutat 2020)
  • Vykort – påsiktsbilder (avslutat 2019)
  • Föremålsfotografier – diabilder, negativ (avslutat 2019)

Friluftsmuseet Skansen är en stiftelse med staten, Stockholms stad och Nordiska museet som stiftare. 1994 tog staten över som huvudman.

Fotograf: Elisabeth Boogh