DIGITALISERINGSPROJEKT

Vykort – påsiktsbilder
Föremålsfotografier – diabilder, negativ

Friluftsmuseet Skansen är en stiftelse med staten, Stockholms stad och Nordiska museet som stiftare. 1994 tog staten över som huvudman.

Fotograf: Elisabeth Boogh