DIGITALISERINGSPROJEKT

 • SJ:s typritningar, Arninge – grafiska tryck och reproduktioner, blå- och ljuskopior samt handmålade ritningar och skisser i formaten A2 till A0 och på olika material. (pausades 2019)
 • Henricssonska släktarkivet, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2017)
 • Statspolisen i Örebro, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2019)
 • KFUK OCH KFUM i Uppsala, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2016)
 • Uppsala domkyrka, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2016)
 • Föreningen Solbackapojkarna, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2016)
 • Ulleråkers sjukhus, överläkaren, Landsarkivet i Uppsala – glasnegativ (avslutades 2018)
 • Gamla Uppsala kyrkoarkiv, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2016)
 • Nykterhetsvännernas studenthem, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2015)
 • Braunerhielmska samlingen, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2016)
 • Karl Johans-förbundet, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2016)
 • Fackskolan för huslig ekonomi, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2017)
 • Egnahemsnämnden i Uppsala län, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2018)
 • Uppsala läns hushållningssällskap, Landsarkivet i Uppsala – fotografier, glasplåtar, dior och negativ i olika format (avslutades 2017)
 • 23de distriktet av Svenska Röda korset, Landsarkivet i Uppsala – (avslutades 2016)
 • Statspolisen i Falun, Landsarkivet i Uppsala – glasnegtiv (avslutad 2014)
 • Jordbrukstatistik, SVAR i Ramsele – dokument (avslutades 2014)
 • Bilregistret från 1972 – dokument (avslutades 2009)
 • Bilder från början av 1900-talet – fotografier (avslutades 2008)
 • 1890 & 1910-års folkräkningshandlingar – dokument (avslutades 2008)

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. De ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. De digitala bildfilerna tillgängliggörs publikt via Riksarkivets söktjänst/er: SVAR, Digitala forskarsalen, NAD samt internt via Arkis sök.

Fotografiet ovan kommer ur samlingen Riddarpojkarna, som är en del i KFUM i Uppsala