DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Antikvarisk-topografiska arkivet, G:a Kyrkbildssamlingen – planscher, fotografier, negativ
  • Jan Norrmans flygbilder – negativ i färg och svartvitt, småbildsdior

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi har ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet och ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer och kulturföremål. Bilder som är fria kommer att läggas ut på Kulturmiljöbild.