DIGITALISERINGSPROJEKT

  • Kulturhistoriska byrån – svartvita fotografier, registering av metadata i excel
  • ATA, G:a Kyrkbildssamlingen – planscher, fotografier, negativ (avslutat 2022)
  • Rosenberg – svartvita fotografier, registering av metadata i excel (avslutat 2021)
  • Sjöbäcks samling – svartvita fotografier, registering av metadata i excel (avslutat 2021)
  • Jan Norrmans flygbilder – negativ i färg och svartvitt, småbildsdior (avslutat 2019)

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi har ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet och ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer och kulturföremål. Bilder som är fria kommer att läggas ut på Kulturmiljöbild.