Det papperskonserverande arbetet innebär till stor del aktiv och preventiv konservering av större samlingar från avdelningens statliga huvuduppdragsgivare, med föremålsgrupper bestående av bland annat grafik, arkivalier, fotografi och konst på papper.

Uppdragen kan variera stort, då mer preventivt inriktade projekt innebär omläggning av samlingar till mer bevarandeanpassad förvaring medan aktiva konserveringsinsatser kan omfatta såväl rengöring, revlagning, fodring, borttagning av tejp och reducering av missfärgningar som hantering av och ställningstagande till äldre konserveringsåtgärder.